senandika cinta pandangan pertama mari mengurai kata hati

Ini antara aku, dan mataku. Pada waktu yang sungguh sesuatu, kita bertemu. Bertatap pandang dalam detik yang lama. Aku menghadap ke barat, sedang kamu menghadap ke arahku. Kita duduk bersamaLanjut Baca